Archiv rubriky: Umělá lezecká stěna

Rubrika pro články z umělé stěny

Stavba dopadiště

Stávající žíněnky, které byly používány kvůli bezpečnosti podél stěny, jsou nevyhovující. Jejich chatrný stav a nedostatečná tlouštka omezují riziko zranění nedostatečně. Proto jsme v závěru roku 2012 podali žádost o grant z rozpočtu města Rožnova za účelem vybudování doskočiště, které odpovídá současným nárokům na bezpečnost. Projekt byl nazván „Zvýšení bezpečnosti na umělé lezecké stěně při ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“ a spadal do sportovní grantové oblasti. Celá grantová žádost je k nahlédnutí zde. Celý příspěvek

TV Beskyd o dětském lezeckém kroužku

V pondělí 23.1. na horolezeckou stěnu zavítal televizní štáb TV Beskyd, aby veřejnosti nabídl informace o dětském lezeckém kroužku. Kroužek je veden Davidem Piskou, certifikovaným instruktorem, kterému pomáhají členové oddílu Hanka Onderková a Stano Vilím. Kroužek provozujeme ve spolupráci se Střediskem volného času (SVČ) v Rožnově.