Stavba dopadiště

Stávající žíněnky, které byly používány kvůli bezpečnosti podél stěny, jsou nevyhovující. Jejich chatrný stav a nedostatečná tlouštka omezují riziko zranění nedostatečně. Proto jsme v závěru roku 2012 podali žádost o grant z rozpočtu města Rožnova za účelem vybudování doskočiště, které odpovídá současným nárokům na bezpečnost. Projekt byl nazván „Zvýšení bezpečnosti na umělé lezecké stěně při ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“ a spadal do sportovní grantové oblasti. Celá grantová žádost je k nahlédnutí zde.

Byli jsme mile překvapeni, že grant nám byl přidělen, a to dokonce v plné výši 40 000 Kč. Za vyjádřenou podporu městem Rožnov děkujeme.

Velký dík patří rovněž firmě DEZA a.s., která poskytla sponzorský dar ve výši 5 000 Kč.

Možnosti pro konkrétní vybudování doskočiště jsme prodiskutovali a dohodli se na řešení, které je přiloženo v tomto plánku. Tloušťka matrací bude 20 cm o celkové ploše cca 30 m2. Jako výrobce jsme vybrali osvědčenou firmu Pilka-kameny, která doskočiště pro umělé stěny vyrábí a je v daném oboru dobře zavedena. Navíc máme konkrétní zkušenosti s provozovateli stěn, kam uvedená firma doskočiště dodala v minulosti. Doskočiště bude dodáno přibližně do konce dubna 2013!

Celková cena na vybudování doskočiště dosahuje 71 000 Kč. K financím z grantu tedy musíme přidat 31 000 Kč. Tato částka je k dispozici z vybraného vstupného díky hojné návštěvnosti stěny, jak se každý může přesvědčit na našem transparentním účtu. Každý lezec svou troškou přispěl k této investici. Dík patří vám všem, kdo na stěnu chodíte. Doufáme, že se novoty budou líbit.

A zatím to vypadá, že nás chuť stěnu vylepšovat i v budoucnu neopouští. Plány jsou docela smělé…