TV Beskyd o dětském lezeckém kroužku

V pondělí 23.1. na horolezeckou stěnu zavítal televizní štáb TV Beskyd, aby veřejnosti nabídl informace o dětském lezeckém kroužku. Kroužek je veden Davidem Piskou, certifikovaným instruktorem, kterému pomáhají členové oddílu Hanka Onderková a Stano Vilím. Kroužek provozujeme ve spolupráci se Střediskem volného času (SVČ) v Rožnově.

Celé video je přístupné na tomto odkazu.

Related Images: